мерзък

мерзък
прил. - подъл, лукав, гаден, недостоен, непристоен, низък, долен, презрян, отвратителен, гнусен, безчестен, мерзавец, мръсник, безнравствен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • мизерен — прил. беден, клет, окаян, жалък, плачевен, нещастен прил. низък, подъл, недостоен, презрян, безчестен, отвратителен, гаден, мерзък прил. нищожен, незначителен, малък, дребен прил. злочест прил. унизителен …   Български синонимен речник

  • недостоен — прил. неподобаващ, несъответствуващ, неподходящ, неотговарящ прил. непристоен, неприличен, непочтен, мерзък, долен, нечестен, безнравствен, срамен прил. укорен, позорен …   Български синонимен речник

  • отвратителен — прил. неприятен, противен, непоносим, досаден, антипатичен, несимпатичен, лош, грозен, некрасив, неприветлив, нежелателен, възмутителен, ужасен прил. долен, мерзък, гнусен, гаден, мръсен, омразен прил. вреден прил. невъзможен прил. отблъскващ,… …   Български синонимен речник

  • перфиден — прил. подъл, лицемерен, лукав, хитър, ехиден прил. низък, долен, презрян, презрителен, позорен, мерзък, гнусен, непристоен, недостоен, безчестен прил. вероломен, изменчив, предател прил. раболепен, сервилен, робски …   Български синонимен речник

  • подъл — прил. лицемерен, перфиден, лукав, хитър, ехиден прил. низък, долен, презрян, презрителен, позорен, мерзък, гнусен, непристоен, недостоен, безчестен прил. вероломен, изменчив, предател прил. раболепен, сервилен, робски прил. гаден, безсрамен прил …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”